Examen auto online

Examen auto politie IPJ Mehedinti
|
|
|
|
|

Ultimii inregistrati

Iancuionica

Iancuionica a obtinut 0 puncte la testul anterior,fiind declarat RESPINS.

Amada


Amada a obtinut 12 puncte la testul anterior,fiind declarat RESPINS.

Danutstf

Danutstf a obtinut 11 puncte la testul anterior,fiind declarat RESPINS.

Bine ai venit pe site!


Codul Rutier

* Dispozitii generale
* Vehiculele
* Conducatorii de vehicule
* Semnalizarea rutiera
* Reguli generale
* Infractiuni si Pedepse
* Raspunderea contraventionala
* Cai de atac impotriva procesului verbal
* Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice
* Dispozitii Finale


Regulamentul Auto

* Dispozitii generale
* Vehiculele
* Conducatorii de vehicule
* Semnalizarea rutiera
* Reguli de circulatie
* Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase
* Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative
* Dispozitii tranzitorii si finale

Cap X - Dispozitii finale (Art 116 -> Art 120)


Art. 116. In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.Art. 116^1 Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.Art. 117.
 1. Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
 2. Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarare a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale in domeniu, la care Romania este parte.Art. 118.
 1. Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.
 2. In termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.Art. 119. In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 120. In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
 1. Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 16 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) si ale art. 75 alin. (4);
 2. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 40 alin. (4);
 3. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);
 4. Ministerul Sanatatii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), art. 79 alin. (3), art. 80 alin. (1) si ale art. 110 alin. (1) lit. a);
 5. Ministerul Sanatatii si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 22 alin. (4) si ale art. 22 alin. (6);
 6. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8);
 7. Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 108 lit. f) si g);
 8. Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 141.

Codul Rutier

* Dispozitii generale
* Vehiculele
* Conducatorii de vehicule
* Semnalizarea rutiera
* Reguli generale
* Infractiuni si Pedepse
* Raspunderea contraventionala
* Cai de atac impotriva procesului verbal
* Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice
* Dispozitii Finale


Regulamentul Auto

* Dispozitii generale
* Vehiculele
* Conducatorii de vehicule
* Semnalizarea rutiera
* Reguli de circulatie
* Circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase
* Sanctiuni contraventionale si masuri tehnico-administrative
* Dispozitii tranzitorii si finale